جوش گلمیخ بر روی چهار ورق گالوانیزه

جدید ترین دستاورد گروه تحقیقات ره آوران صنعت برق:

برای اولین بار در صنعت جوش و برش، جوش گلمیخ بر روی چهار ورق گالوانیزه روی هم

studweldدانلود فیلم دستگاه جوش استادولد با قابلیت جوش گل میخ روی چهار ورق گالوانیزه